Добре дошли в сайта за Народна Музика

Български народни инструменти

На тази страница ще намерите описание на българските народни инструменти и да добиете представа за техния тембър от музикални примери. Представените музикални инструменти се изучават в ежегодния семинар за балкански народни танци и музика Балканфолк.

Кавал, гайда и гъдулка са едни от от най разпространените български народни инструменти. Някой от тях се срещат в цяла България, докато други се използват само в определени региони. Например в Родопите най-разпространеният народен музикален инструмент е гайдата (наречена още родопска или каба гайда); в Пиринския регион са най-разпространени различни видове тамбури, в Тракия - кавал, гайда, гъдулка, тъпан и т.н.

В зависимост от звукоизвличането българските народни инструменти се разделят на три групи:
1. Струнни инструменти:
- Лъкови - гъдулка;
- Дрънкови - различни видове тамбури;
2. Духови инструменти - кавал, гайда, дудук, двоянка и др.
3. Ударни инструменти - тъпан, тарамбука и др.
КоментирайКоментирай
Тамбурата е струнен музикален инструмент, разпространен в България и Република Македония. Той има ...Тамбурата е струнен музикален инструмент, разпространен в България и Република Македония. Той има две разновидности с осем или шест струни. Осемструнната тамбура има 4-ри двойки струни /общо 8/ които се строят: първа двойка на ми от първа октава, втора двойка на си от малка октава, трета двойка струни на сол от малка октава и четвърта двойка струни на ре от малка октава.
КоментирайКоментирай
Български традиционен духов музикален инструмент - кавал
Български традиционен духов музикален инструмент - кавал
КоментирайКоментирай
Български народни инструменти
Дудука е дървен духов народен музикален инструмент.Дудука е дървен духов народен музикален инструмент. 
По произход тъпанът е арабски инструмент, в България е пренесен от турците по време на турското робство и широкото му използване от еничарските войски. Добива голяма популярност в българската народна музика. Присъства в музиката на почти всички фолклорни области изключение прави само Родопската фолклорна област,където е слабо застъпен.
Представлява дървен цилиндричен корпус със опъната от двете страни на него кожа върху която има дървен обръч притискащ и отпускащ кожата посредством корди.
Настройването на инструмента става с натягане на кордите. Звука се произвежда с удари по кожата посредством палки. Палките представляват една къса извита в единия си край дървена пръчка наречена "Кияк" и втора тънка, дълга пръчица.
КоментирайКоментирай
Гъдулка- Струнно-лъков битов инструмент с големи звукови възможности. Изработва се от салкъм, явор, ...
Гъдулка

- Струнно-лъков битов инструмент с големи звукови възможности. Изработва се от салкъм, явор, орех и др.
Гайда- Автентичен фолклорен български духов музикален инструмент.Разновидности - Жура гайда, Каба ...
Гайда

- Автентичен фолклорен български духов музикален инструмент.
Разновидности - Жура гайда, Каба гайда. Строй G, A, D, C. Ярък писклив силен звук.
Дудук
Дудук
 Бозуки / Бозука / Бозук


Автентичен фолклорен гръцки струнен музикален инструмент, със звънлив тембър, мек, удобен за свирене.
Тамбура- Автентичен фолклорен български струнен музикален инструмент, с дълбок мек тембър, силен, ...
Тамбура


- Автентичен фолклорен български струнен музикален инструмент, с дълбок мек тембър, силен, звучен.
Уеб сайт в alle.bg